SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS

   

ABF

Stockholm
1978