SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS

   

Kreativa kilometern

Vattenfestivalen, Stockholm
1991