SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS

 

Segel

Vattenfestivalen, Stockholm
1994