SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS

   

Akvarellens dag

Långholmen, Stockholm
1998