SAMLINGSTÄLLNINGAR / GROUP SHOWS

 

Nutida konst

Folkets hus, Stockholm
13 - 17 september 2008