SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP SHOWS

  I den stora salen under den vackra glaskupolen i Grand Palais samlas fem förnäma och traditionsrika salonger. En av dem visar oss ett panorama över samtida skapande och förenar erkända konstnärer med nya talanger på väg in i samtidskonsten. 
Det är le Salon du dessin et de la peinture a l'eau, tillägnad papperets värld och friheten att uttrycka sig på papper i alla möjliga former: kol, blyerts, tusch, pastell, akvarell, akryl, collage liksom skulptur, i alla tendenser i den moderna konsten. I år har en inbjudan gått till Sverige, och vi kommer med en grupp som är entusiastisk och glad att kunna visa vår värld och berika oss i mötet med alla dessa skapande själar. 
Vi är glada och tacksamma att ha blivit inbjudna, att få utrymme att visa de former, färger och idéer vi upptäcker och använder. Vi tar med oss Norden, dess skogar och sjöar, dess grå och gröna i söder, dess bruna och röda i norr, vi berättar om vår längtan, om den sol vi saknar, om våra liv. 
Vi vill lyckönska ordföranden och ledningen för salongen till denna och tidigare manifestationer, för att de för salongens traditioner vidare, och för att de gett oss möjligheten att delta tillsammans med de andra och utveckla en känsla för kulturutbyte mellan nationerna.
Dans la grande salle de la belle coupole de verre du Grand Palais sont réunis cinq nobles et traditionnels salons. L'un d'eux nous montre un panorama de la création contemporaine et réunit, sur le chemin de l'art contemporain, des artistes établis et des nouveaux talents. 
C’est le Salon du dessin et de la Peinture a l'eau, dédié au monde du papier et ā la liberté de s'exprimer sur ce support selon toutes les formes possibles: fusain, encre, pastel, aquarelle, acrylique, collage et sculpture, et suivant  toutes les tendances de l’Art moderne. Cette année une invitation a été envoyée ā la Sučde; nous venons avec un groupe, enthousiaste et heureux, montrer notre monde et nous enrichir de la rencontre avec toutes ces âmes créatives. 
Nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir été invités et de disposer d'un espace pour nous permettre de montrer les formes, les couleurs et les idées que nous avons découverts et que nous utilisons. Nous prenons le Nord, ses foręts et ses lacs, les gris et les verts du sud, les marrons et les rouges du nord; nous parlons de la nostalgie du soleil, qui nous manque, et de nos vies. 
Nous tenons ā féliciter le Président pour sa gestion passée et présente de ce salon qui nous permet de participer avec les autres et de développer un sens de l'échange culturel entre les nations.  
Ana Maria Lorenzen 
Professeur d'art 
Membre de l'Organisation nationale des artistes (KRO) et de l'Association des artistes suédois, Chef de la délégation suédoise

Grand Palais, Paris
3 - 9 november 2009Text i förordet till katalogen