SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP SHOWS

 

Instituto Cervantes

Stockholm
31 oktober - 30 november 2012