SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR / GROUP EXHIBITIONS

 

Galleri Konstpelaren

Enkehuset, Stockholm
6 juli - 3 september 2010